Czasopismo samorządowe „Wspólnota” przyjrzało się zadłużeniu samorządów w latach 2014–2017. Jako punkt początkowy rankingu wybrano rok 2014. Według profesora prof. Paweł Swianiewicz i dr Julity Łukomskiej z Uniwersytetu Warszawskiego to moment, w którym poziom zadłużenia samorządów w skali kraju był najwyższy. Największy spadek zadłużenia zanotowała Gmina Kamień Pomorski.

Na górnych pozycjach rankingu umieściliśmy samorządy, w których ten przyrost był relatywnie najwyższy, na dole te, gdzie zadłużenie udało się w największym stopniu zmniejszyć.

Poziom zadłużenia na koniec 2014 roku (wyrażony jako procent budżetu każdej JST) porównujemy z zadłużeniem na koniec 2017 r. Innymi słowy pytamy o to, jak w poszczególnych gminach, powiatach i województwach zmieniał się poziom długu. Wartości ujemne wskaźnika oznaczają spadek (wyrażony w punktach procentowych), a wartości dodatnie – wzrost zadłużenia (także w punktach proc.) – tłumaczą autorzy zestawienia prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na 306 miejsc wśród powiatów sklasyfikowano Powiat Kamieński. Samorząd zredukował swoje zadłużenie o 16,2%. Największy spadek zadłużenia od 2014 do 2017 roku zanotowała gmina Kamień Pomorski. Dług samorządu zmniejszył się o 29,51%, co jest trzecim wynikiem w kraju.

Jak wyglądają wyniki rankingu? W ponad 200 samorządach zadłużenie spadło o ponad 20 punktów procentowych, a w pięciu o ponad 40.  Na przeciwnym biegunie mamy 24 samorządy, w których wzrost zadłużenia w trakcie ostatniej kadencji wyniósł ponad 20 punktów procentowych. W kilku miał wymiar katastrofalny. Wśród tych kilku znajduje się bardzo znana gmina Ostrowice, która na skutek gigantycznego zadłużenia została zlikwidowana.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełen ranking

źródło:
Czasopismo Wspólnota