Bank Spółdzielczy w Gryficach za 222 tysiące złotych udzieli kredytu długoterminowego gminie Golczewo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, milion złotych ma posłużyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Golczewo na koniec roku, przed decyzją o zaciągnięciu kolejnego kredytu miało wynieść blisko 10 mln złotych.