Przebudowa ulicy Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej, budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie, modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej obejmuje inwestycyjny plan zamówień publicznych na 2023 roku w Gminie Golczewo.

Zgodnie z przepisami, każdy z samorządów zobligowany jest do przedstawiania w Biuletynie Zamówień Publicznych planu postępowań o udzielenie zamówień. Taki w ostatnim czasie pojawił się w aspekcie Gminy Golczewo.

Pierwszą z inwestycji jest przebudowa ulicy Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej łączącej się z drogą wojewódzką nr 108 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Orientacyjna wartość zamówienia wyniesie 1,54 mln złotych. Zadanie ma być zakończone w pierwszym kwartale. Druga z inwestycji to modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golczewo. Wartość zadania opiewa na kwotę 373 tys. złotych. Trzecie zadanie to budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej wyceniana na 665 tys. złotych.