Gmina Dziwnów przedstawiła harmonogram odbioru odpadów komunalnych, realizowany przez firmę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na okres sezonu letniego tj. w okresie od 1.06.2022r – 30.09.2022r.