W związku z pozyskaniem przez Gminę Dziwnów dofinansowania na wymianę pieców i kotłów węglowych (na terenie Gminy Dziwnów) w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, samorząd ogłasza nabór zgłoszeń o udzielenie grantu.

Nabór zgłoszeń trwał będzie w trybie ciągłym od dnia 12 kwietnia 2021 roku do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, jednak nie później niż do dnia 14 maja 2021 roku.

WAŻNE INFORMACJE

– Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 30 grantów mieszkańcom Gminy Dziwnów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Dziwnów, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

– Nabór dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy. Dopuszczalny stopnień zaawansowania dotyczy prac projektowych natomiast nie dotyczy robót budowlanych.

– Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych, przez mieszkańców Gminy w oparciu o zlecone przez Gminę świadectwa charakterystyki energetycznej.

– Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania w kwocie 7.500pln na realizacje zadania (przy spełnieniu wymogów Programu).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można otrzymać w dziwnowskim Urzędzie Miejskim – w Informacji Biura Obsługi Interesanta (pokój numer 2), ul. Szosowa 5, 70-420 Dziwnów lub pobrać z poniższych linków:

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

REGULAMIN PROGRAMU

FORMULARZ – ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

Powyższe załączniki znajdują się także na stronie: BIP URZĄD MIEJSKI W DZIWNOWIE

Po wypełnieniu, podpisane zgłoszenie należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie lub przesłać (za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego) na adres Gmina Dziwnów, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów. Zgłoszenia rozpatrywane będą w kolejności wpływu. Kolejność zgłoszeń dostarczonych w tym samym dniu ustala się na podstawie kolejności numeru kancelaryjnego. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia/wpływu do Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.

źródło:
UM w Dziwnowie