Gmina Dziwnów w grupie „Top 3 – liderzy województwa zachodniopomorskiego”, zajmując w nim 2 miejsce, natomiast w grupie powiatów została liderem powiatu kamieńskiego.

Podczas uroczystej Gali w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zostały przedstawione wyniki Rankingu Gmin Województwa Zachodniopomorskiego. Ideą tego Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie całego województwa. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 składowych, mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej oraz społecznej. Ranking został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Statystycznym.

Wyróżnienia te trafią do gmin, które mogą się pochwalić skutecznym zarządzaniem, a przy tym są dowodem na to, jak modelowo można realizować politykę zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę brano również skuteczność w absorbcji środków zewnętrznych i efektywność ich wydatkowania. Zwracano również uwagę na rozwój infrastrukturalny i idący za tym wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

– Jest to najlepszy i jednocześnie najbardziej obiektywny dowód na to, że wyniki jakie od lat osiąga Gmina Dziwnów, pozwalają pozytywnie patrzeć na przyszłość. Daje mi to i wszystkim moim współpracownikom bardzo wiele satysfakcji, ale wiem też, że nie można spocząć na laurach, bowiem pracy do wykonania jest wciąż wiele. Gmina się rozwija, pięknieje, zaczyna być postrzegana jako regionalny lider i miejsce, które może stanowić pozytywny przykład. To bardzo cieszy, choć jest też swojego rodzaju zobowiązaniem. Planów, podobnie jak potrzeb wciąż mamy wiele, ale mamy też plan, który krok po kroku staramy się wcielać w życie i mam wielką, także osobistą nadzieję, że z każdym rokiem, każdą z części tego planu będziemy mogli skutecznie realizować. Udział w tej Gali jako laureat i to w dwóch klasyfikacjach, daje tym samym bardzo dużo energii do dalszej pracy – podkreślał Burmistrz Grzegorz Jóźwiak.