„Jesteśmy coraz bliżej zakończenia przebudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo. Węzeł nabiera docelowego kształtu z nowymi łącznicami i jezdniami zbiorczo-rozprowadzającymi”, informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozbudowa węzła Kijewo rozpoczęła się w październiku 2017 r. Inwestycja ma zostać sfinalizowana w lipcu 2022 r. Obecnie w tym rejonie ruch w obie strony odbywa się jedną jezdnią autostrady A6 – tą prowadzącą normalnie w kierunku Kołbaskowa.

– Taka organizacja ruchu umożliwia wykonanie pozostałych robót na jezdni w stronę Świnoujścia. Mowa o frezowaniu nawierzchni autostrady na południe od wiaduktu oraz robotach bitumicznych, w tym wykonaniu warstwy ścieralnej na całości jezdni A6. Trzeba również wykonać bariery energochłonne, oświetlenie i inne roboty wykończeniowe – wylicza Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Po zakończeniu tych prac planowana jest kolejna zmiana organizacji ruchu, aby dokończyć prace przy jezdni w stronę Kołbaskowa. Jednocześnie trwają prace przy łącznicach, na DK10, przy dojazdach do nowego wiaduktu nad autostradą A6 i roboty wykończeniowe na samym obiekcie. Jak informuje GDDKiA na Twitterze, w tym tygodniu planowana jest zmiana organizacji ruchu na A6 przy budowanym wiadukcie.

Możliwości rozbudowanego węzła kierowcy w pełni będą mogli wykorzystać w lipcu. Powstały tam nowe, szersze wiadukty, pod którymi znalazły się również nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. Nowe łącznice zaplanowano z łagodniejszymi łukami oraz pasami włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. Starą betonową nawierzchnię A6 zastępuje w rejonie węzła nawierzchnia bitumiczna.