Wszystko wskazuje na to, że Spółka Emwalk Investments z Warszawy oferująca kwotę 10,9 mln złotych zostanie wybrana Partnerem Prywatnym do realizacji utrzymania ulic gminnych Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I wraz z ich przebudową. 

Inwestycja związana z przebudową trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Będzie ona realizowana w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Gmina oprócz wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi, całkowicie zmodernizuje otoczenie poprzez wymianę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury i nasadzenie drzew. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji deszczowej, odwodnienia oraz sieci wodociągowej. Wymieniona zostanie także dotychczasowa sieć oświetleniowa.