Prezes Marek Świderski poszukuje dzierżawcy na 30 metrowy lokal położony w budynku socjalnym na terenie Mariny Kamień Pomorski. Lokal składa się z wyodrębnionej części pomieszczenia oznaczonego jako jadalnia. Nieruchomość ma być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Czynsz przewidziany przez prezesa wynosi 750 złotych miesięcznie i ma być płatny do 15-tego każdego miesiąca. Nie obejmuje on podatku od nieruchomości oraz mediów (energii elektrycznej, wody, ścieków oraz odbioru nieczystości). Załącznik graficzny jest dostępny do wglądu w biurze Mariny przy Alei Mistrzów Żeglarstwa 2.