Po wielu miesiącach oczekiwania ulice Wysockiego, Pocztowa oraz Kościuszki zyskają asfalt – lub jego kolejną warstwę. W związku z zaplanowanymi pracami, Burmistrz informuje o wyłączeniu z ruchu ulic według harmonogramu. 

Piątek 15 grudnia – warstwa wiążąca ul. Wysockiego – całkowite zamknięcie ulicy – organizacja bez zmian

Poniedziałek 18 grudnia – warstwa ścieralna ul. Pocztowa – całkowite zamknięcie ulicy

Wtorek 19 grudnia – warstwa ścieralna ul. Kościuszki/ul. Wysockiego – całkowite zamknięcie ulic – dojazd do Uzdrowiska od ul. Jagiełły

Urzędnicy proszą o przestawienie samochodów z miejsca prowadzenia robót i stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 23 951, 91 38 23 969.