Atrakcja dla najmłodszych, konkursy wiedzy o rybach, poczęstunek z ryb pochodzących z lokalnych akwenów czy koncerty – pod takim znakiem na wolińskich błoniach odbywał się festyn „Fundusze Europejskie Wsparciem Rybołówstwa Tradycyjnego”.

Festyn odbywał się w ramach promocji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″. Wziął w nim udział minister gospodarki morskiej i żeglugi Marek Gróbarczyk, który podczas pikniku wręczył prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków p. Henryce Palusińskiej honorową odznakę „Zasłużony Pracownik Morza”.

No Images found.

fot. MGMiŻŚ