Dzięki inwestycji gminy Kamień Pomorski przeprowadzonej w tej kadencji, wodę w Benicach można bez obaw pić nawet z kranu

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski odpowiada na zarzuty dotyczące braku działania w kwestii gospodarki wodno – ściekowej. Jak podkreśla samorządowiec, przez 4 lata jego urzędowania, tylko na budowę sieci, modernizacji przepompowni wydatkowano 8 milionów złotych.

Kolejne fakty, a nie „przedwyborcze opowieści dziwnej treści publikowane” w internecie. Czas na gospodarkę wodno – ściekową i podsumowanie moich 4 lat, w których wydaliśmy na modernizacje i przebudowy sieci oraz towarzyszącej infrastruktury 8 milionów złotych! – napisał Burmistrz Stanisław Kuryłło.

 wykonaliśmy wodociąg Sibin – Kukułowo o łącznej długości 5399 m. Wartość robót: 647 tys. zł
 przebudowaliśmy przepompownię przy ulicy Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim wraz z odcinkiem kolektora dopływowego oraz przepompownia i sieć kanalizacyjna o długości 2555 metrów w miejscowości Grabowo. Całkowity koszt zadania 3,64 mln zł, w tym dofinansowanie – 1.96 mln zł. W wyniku jego może się przyłączyć do sieci ponad 200 gospodarstw domowych.
 wykonaliśmy wodociąg na odcinku Borzysław – Stawno o długości łącznie 1916 m, w tym: sieć przesyłowa o dł. 1553 m, sieć rozdzielcza, w miejscowości Stawno o długości 363 m, hydranty naziemne oraz przyłącza do poszczególnych nieruchomości, całkowita wartość robót: 1.31 mln zł;
 zakupiliśmy ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody w Górkach, a także sieć wodociągową o długości 2050 m oraz sieci liczące 740 m długości w miejscowości Radawka, wartość inwestycji 520 tys zł.
 NO I NAJWAŻNIEJSZE! Wykonaliśmy wyczekiwany przez ponad 20 lat wodociąg Niemica – Benice – Śniatowo, który pozwolił mieszkańcom po raz pierwszy korzystać bez jakichkolwiek obaw z wody w kranie! Wodociąg o łącznej długości 5465 m. Całkowita wartość robót: 1.95 mln zł.