Kim jest dla Ciebie Bóg? Czy wierzysz w niego? Czy doświadczyłeś jego obecności w życiu? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć zgromadzeni przed kamieńskim ratuszem członkowie wspólnot Drogi Neokatechumenalnej. 

W czasie ewangelizacji był czas na śpiew, wysłuchanie świadectw członków Drogi Neokatechumenalnej jak i katechezę, po której odczytano Słowa Ewangelii. Każde spotkanie zakończy błogosławieństwo.

Droga Neokatechumenalna ma w zamierzeniu na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili. Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Arguello i Carmen Hernandez, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.