Enea Operator kontynuuje budowę inteligentnych sieci energetycznych (smart grid). Spółka zakończyła realizację innowacyjnego projektu SMART I w Zachodniopomorskiem. Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości energii elektrycznej, bezpieczeństwa jej dostaw, a także zwiększyła możliwości zarządzania pracą sieci. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, w razie awarii spowodowanej np. warunkami atmosferycznymi, odbiorcy Enei Operator szybciej odzyskają zasilanie.

W ramach projektu SMART I zmodernizowano pięć tzw. ciągów liniowych w rejonie Szczecina, Stargardu oraz Goleniowa. Zainstalowano na nich nowe lub dodatkowe stanowiska automatyki sieciowej, które są częścią inteligentnych sieci. Dzięki temu Enea Operator może wykorzystywać dwa innowacyjne rozwiązania służące do zarządzania siecią energetyczną – moduł FDIR oraz AVR.

– Budowa sieci inteligentnej to kierunek, w którym konsekwentnie podążamy od kilku lat. Cieszy mnie, że dziś możemy poinformować o kolejnym zakończonym projekcie, który sprawia, że sieć będzie m.in. spełniać standard systemu FDIR. Dzięki niemu, w sposób automatyczny, w ciągu zaledwie kliku minut będziemy mogli zmniejszyć zasięg awarii występujących na sieci. To niezwykle ważne dla naszych Klientów oraz dla dalszej poprawy naszych wskaźników niezawodności – powiedział prof. Wojciech Drożdż, p.o. prezesa Enei Operator.

System FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) samoczynnie lokalizuje miejsca uszkodzeń sieci, a następnie wydziela (izoluje) odcinek sieci, na którym znajduje się uszkodzenie. Finalnie, w czasie poniżej 3 minut, przywraca zasilanie dla jak największej liczby odbiorców, którzy zostali pozbawieni napięcia w wyniku awarii. W tym kontekście, kluczowymi elementami powstałej sieci inteligentnej było zamontowanie elementów lokalizujących zwarcia oraz sterowanych łączników umożliwiających wykorzystanie automatyki FDIR.

Drugim z modułów zarządzania siecią wdrożonym dzięki projektowi SMART I jest AVR (ang. Advanced Voltage Regulation). Dla jego działania wybudowane zostały dwie nowe stacje kontenerowe transformujące średnie napięcie na niskie (SN/nn). Są one wyposażone w łączniki zdalnie sterowane, sygnalizatory przepływu prądów zwarciowych oraz transformatory z regulacją napięcia. Algorytm AVR (w oparciu o dane płynące z pomiaru napięcia w stacji na szynach nn oraz z sensorów zainstalowanych w głębi sieci nn) ma za zadanie utrzymać właściwe napięcie w sieci elektroenergetycznej zasilającej bezpośrednio gospodarstwa domowe i dostarczyć pełne informacje pracownikom Enei Operator do jeszcze sprawniejszego zarządzania siecią.

– Realizacja projektu przyczyniła się do wybudowania nowoczesnej i niezawodnej infrastruktury elektroenergetycznej, która poprzez zastosowanie zdalnego sterowania i automatyki zabezpieczeniowej, pozwoli na jeszcze sprawniejsze zarządzanie siecią. Inwestycja ułatwi także prace naszym służbom technicznym działającym w terenie, skracając m.in. czas lokalizacji awarii – informuje Sławomir Bielecki, dyrektor Oddziału Dystrybucji Szczecin Enei Operator.

Projekt SMART I został zrealizowany w latach 2017-2021 w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wyniosła ok. 16,9 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków UE prawie 8,4 mln zł. Projekty dotyczące rozwoju sieci inteligentnej, kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa i jakości dostaw energii oraz dostosowania sieci do wyzwań wynikających z transformacji energetycznej, realizowane są z dofinansowaniem unijnym na obszarze wszystkich Oddziałów Dystrybucji Enei Operator – obecnie ich łączna wartość sięga 278 mln zł przy blisko 146 mln zł dotacji.