Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa. W dniu 13 marca br. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje szczebla gminnego XLII. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Turniej przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych:
1 grupa – uczniowie szkół podstawowych (do kl. VI)
2 grupa – uczniowie szkół podstawowych (kl. VII) oraz klasy gimnazjalne, 

Zakresem tematycznym objęto:
-Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
-Organizację i zadania ochrony przeciwpożarowej.
-Organizację i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych  oraz ich Związku.
-Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
-Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
-Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
-Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancje niebezpieczne.
-Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
-Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska, w składzie:

Wiesław Woszczyk  – Przewodniczący Komisji,

Marian Kowalewski – Sekretarz Komisji

Robert Osiński – Członek Komisji

Bartłomiej Kowalewski – Członek Komisji

Po dokonaniu oceny testów pisemnych komisja wyłoniła zwycięzców turnieju.Wyniki kształtują się następująco:

W grupie 1 – uczniowie szkół podstawowych (do kl. VI)

I miejsce Bartosz PIORUN (SP nr 1 w Międzyzdrojach)

II miejsce Igor Wancisiewicz (SP nr 1 w Międzyzdrojach)

III miejsce Marcelina Śmigielska (SP nr 1 w Międzyzdrojach)

W grupie 2 – uczniowie szkół podstawowych (kl. VII) oraz klasy gimnazjalne, 

I miejsce Szymon SKORUPKA (SP nr 1 w Międzyzdrojach)

II miejsce Aleksander Deja (SP nr 1 w Międzyzdrojach)

III miejsce Aleksander Bielski (SP nr 2 w Wapnicy).

Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju otrzymali nagrody rzeczowe.  Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono słodycze oraz pamiątkowe dyplomy. Informujemy, że ww. osoby są jednocześnie reprezentantami Gminy Międzyzdroje i wezmą udział w turnieju OTWP na wyższym szczeblu tj. w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w Kamieniu Pomorskim w dniu 22 marca br..  

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania za pomoc finansową i organizacyjną, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Za zaangażowanie oraz włożony wysiłek w szkolenie uczestników turnieju Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Międzyzdrojach składa również serdeczne podziękowania, opiekunom poszczególnych grup tj. Pani Monice Szumlewskiej oraz Panu Mirosławowi Bursie,   Życzymy dalszych sukcesów w pracy edukacyjnej i przekazywaniu wiedzy dot. ochrony przeciwpożarowej. Naszym reprezentantom życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji i awansu do turnieju na szczeblu wojewódzkim. POWODZENIA !!!.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Marian Kowalewski