Od 1 grudnia br. pacjenci będą mieli wystawiane wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Już teraz do w niektórych województwach wpływa takich zwolnień ponad 20 tys. tygodniowo. E-ZLA to dla chorych korzystne rozwiązanie.

Od przyszłego miesiąca zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie elektronicznie. – Pacjent wychodząc od lekarza, nie będzie już dzierżył w dłoni papierowego, zielonego zaświadczenia.  Zwolnienie od razu po wystawieniu przez lekarza zostanie przekazane elektronicznie do pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – mówi regionalna rzeczniczka prasowa ZUS – Dla pacjenta to komfortowa sytuacja. Nie będzie musiał chory fatygować się do pracodawcy, by  przekazać zwolnienie w ciągu siedem dni, pod groźbą obniżenia zasiłku, w razie przekroczenia tego terminu. Po wprowadzeniu obligatoryjnych e-ZLA, przepis dotyczący obniżenia zasiłku z powodu nieprzekazania zwolnienia pracodawcy w terminie – przestanie obowiązywać.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie można wystawiać już od 1 stycznia 2016 r. By zwolnienie lekarskie trafiło do systemu informatycznego pracodawcy, musi on mieć założone konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli pracodawca jeszcze nie ma konta na PUE ZUS, warto by je założył. Dzięki temu pracownik nie będzie musiał pobierać wydruku elektronicznego zwolnienia lekarskiego i zawozić go do szefa lub prosić znajomych o dostarczenie dokumentu. To samo powinni zrobić prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, a także duchowni i pracownicy podlegający polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagranicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.

źródło:
ZUS