Miał on zawisnąć i zadzwonić w 900. rocznicę Jubileuszu udzielenia Chrztu mieszkańcom ówczesnego Kamienia Pomorskiego i okolic jednak stanie się to szybciej. Dzwon „Otton” ufundowany przez Księdza Kazimierza Podgórskiego został dziś (12.05) konsekrowany przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. 

Na jednej stronie dzwonu znalazła się inskrypcja, dedykacja, podziękowanie „Bogu na chwałę, ludziom ku radości, sobie ku zbawieniu, za 60 – lat kapłaństwa dzwon „Tuba Dei” powołuje do życia w Kamieniu Pomorskim kanonik kamieńskiej kapituły ks. Kazimierz Podgórski za posługi jego ekscelencji Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi ze wspomnieniem rodziców: Leona i Janiny za 69-lat kapłaństwa ks. Konrada Urbanowskiego schr Deo Gratias!”.

W tym miejscu właśnie upamiętnimy wydarzenia sprzed 900 lat, ale równocześnie damy znak, że kościół w Kamieniu Pomorskim żyje! Dzwony dzwonią, ludzie przychodzą do kościoła, modlą się, obchodzimy tu nabożeństwa. To znak, że Jezus Chrystus pośród nas jest i jest żywy – zaznaczył dziekan ks. prob. Dariusz Żarkowski.

Dzwon ufundowany przez ks. Kazimierza zawiśnie na wieży katedralnej w pustej przestrzeni, która została najprawdopodobniej po innym dzwonie, który w czasie II wojny światowej został zdjęty najprawdopodobniej do przetopienia.