Choć zamożność jednego mieszkańca nadmorskiego kurortu wzrosła o ponad 500 złotych, to Dziwnów musiał tym razem ustąpić fotel lidera pomorskiej Krynicy w rankingu zamożności samorządów. Czwarte w ub. roku Międzyzdroje wylądowały na 7. pozycji. Poznaliśmy ranking czasopisma Wspólnota.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od kilkunastu lat. Dochody każdego samorządu podzieliliśmy przez liczbę ludności.

W dochodach samorządów pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność).

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane jeszcze na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych.

Ogromne spadki w 2018 roku – czyli końcówce kadencji poprzednich władz zanotowały gminy Golczewo i Świerzno. Pierwsza z gmin ze 140 przesunęła się na 290 pozycję, natomiast Świerzno, na przestrzeni dwóch ostatnich lat spadło z 360 na 1534 miejsce.