Miasto Dziwnów z V miejscem w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów” (za lata 2019-2021, kategoria Małe Miasta) oraz II miejscem w rankingu „Wykorzystanie środków z funduszy UE” (za lata 2014-2021, kategoria Małe Miasta).

Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której wręczono nagrody, odbyła się 12 października 2022 roku w ramach XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Podstawą opracowania rankingów były sprawozdania budżetowe samorządów, uzupełnione ankietą wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych miast powiatowych i miast na prawach powiatu. W rankingu unijnym pod uwagę wzięto również kwoty wydatkowane na projekty współfinansowane ze środków unijnych.

Wydatki samorządów dzielone były na liczbę mieszkańców. Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS (pod kątem kilku aspektów). Każdy z nich to odrębny ranking. Ponieważ są opracowywane na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników, często są wykorzystywane przez same samorządy do przygotowywania opracowań porównawczych, wykorzystywanych np. na sesjach rad.