2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

„2 maja to wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków. Każdego roku świętujemy wówczas Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia eksponujemy Biało-Czerwoną w oknach, na masztach czy na balkonach mieszkań i domów. Ten gest to wyraz naszego patriotyzmu i dumy z tego, że jesteśmy Polakami” – podkreśla MSWiA w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

„Biało-Czerwona jest symbolem, który jednoczy rodaków, jest świadectwem naszej przynależności narodowej i symbolem polskiej państwowości. Flaga towarzyszy nam zarówno w wydarzeniach wyjątkowo podniosłych, jak i dramatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie Polacy pragną wyrazić łączność z polską wspólnotą. 2 maja jest również Dniem Polonii i Polaków za Granicą” – przypomina resort.

Miniprzewodnik „Biało-Czerwona”

Aby flaga Polski była prezentowana zgodnie z tradycją i honorem, MSWiA przygotowało miniprzewodnik „Biało-Czerwona”.

W miniprzewodniku wymienione zostały między innymi zasady, jakimi należy się kierować, eksponując flagę państwową publicznie. MSWiA wskazuje w nim, że flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta, postrzępiona ani pomazana. Popularny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych, nie fladze.

MSWiA wyjaśnia też, że flaga Polski prezentowana publicznie nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy należy ją jak najszybciej opuścić i zdjąć. Flagą nie można też przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu. Ponadto na terenie RP flaga Polski ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem obchodzonym na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 roku. Obchodzony wraz z nim Dzień Polonii i Polaków za Granicą został ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 roku.

Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna, historyczna, jest związana z tym, że właśnie 2 maja 1945 roku flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały święto 3 maja: po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie doczekały do 3 maja