Życzenia zdrowia i samych szczęśliwych dni złożyli wszystkim Seniorom sołtys Magdalena Ligenza oraz wójt Radosław Drozdowicz wraz radną Wiolettą Gawęcką. Wszystko odbyło się w ramach uroczystości, które z sobotę (5.11) zorganizowano w Gostyniu.

Obchody są świetną okazją do propagowania postulatów osób dojrzałych, mających na celu poprawę ich sytuacji: walki z dyskryminacją, zapobieganie chorobom, niepełnosprawności, opieki, w tym opieki zdrowotnej, poprawę jakości  życia Seniorów oraz równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

« z 32 »