Kamień Pomorski świętował Dzień Godności. Wyjątkowe święto, mające na celu propagowanie równości oraz aktywnego uczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Tego dnia ulicami miasta przeszedł kolorowy korowód, w którym wzięli udział samorządowcy, młodzież oraz zwykli mieszkańcy.

Korowód, prowadzony przez orkiestrę wojskową, strażaków i policję, przeszedł przez główne ulice Kamienia Pomorskiego, przyciągając uwagę mieszkańców oraz turystów. Spacerujący z chorągiewkami i transparentami uczestnicy, manifestowali swoje wsparcie dla równości i godności każdej osoby, niezależnie od jej pochodzenia czy sytuacji życiowej.

« z 35 »

Dzień Godności w Kamieniu Pomorskim to także okazja do zacieśniania więzi między mieszkańcami i lokalnymi instytucjami. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu, szkół, organizacji pozarządowych oraz lokalnych firm, którzy wspólnie wyrażali solidarność oraz gotowość do współpracy na rzecz dobra wspólnoty. Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że Dzień Godności ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest wspieranie każdej osoby w dążeniu do pełnej równości oraz godnego życia. Poprzez wspólne świętowanie, mieszkańcy Kamienia Pomorskiego wyrażają swoją solidarność i gotowość do aktywnego uczestnictwa w budowaniu lepszego jutra.