W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, odbyła się uroczystość uczczenia Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, na którą zostali zaproszeni dyrektorzy, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński.

Podczas uroczystości Starosta Józef Malec wręczył Nagrody Starosty Kamieńskiego, nagrodę za awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz liczne nagrody jubileuszowe. Podziękował również pracownikom odchodzącym na emeryturę.

W uroczystości uczestniczyli również Pani Wicestarosta Joanna Piwińska, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Gogacz oraz Pani Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Zofia Sobolewska.

Wydarzenie odbyło się z zachowaniem wytycznych reżimu sanitarnego.

źródło:
Powiat Kamieński