Do 30 czerwca mogą aplikować nauczyciele na wskazane przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim. Chodzi aż o pięć stanowisk – nauczyciela fizyki, geografii, informatyki, języka angielskiego oraz matematyki.

W kamieńskim „Staszicu” brakuje nauczycieli. Dyrektor Zespołu ogłosił nabór. Wśród wymagań niezbędnych jest rzecz jasna wykształcenie w kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem, odpowiednie przygotowanie, obywatelstwo polskie, zdolność prawna, odpowiedni stan zdrowia, a także brak ukarania karą dyscyplinarną.