Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uznała za zasadną skargę radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Jak wyliczają samorządowcy, chodzi o szereg zastrzeżeń i nieprawidłowości związanych z prowadzoną przez ZDP przebudową chodnika w Krzepocinie. 

Skarga radnych wpłynęła do Biura Rady 11 grudnia. Samorządowcy wskazują w niej nieprawidłowości przy odbiorze inwestycji związanej z przebudową chodnika w Krzepocinie (gm. Świerzno). W trakcie prac komisji skarg, wniosków i petycji wskazano, że po porównaniu zapisów umowy ze stanem faktycznym wykonania robót natrafiono na szereg nieprawidłowości. – Gdyby było tak, że ktoś nadzoruje prace przez cały okres to byłoby w porządku. Dlaczego w ZDP nie ma osoby, która nadzoruje prace przez cały okres? – dopytywał radny Piotr Rudnik.

O co konkretnie chodziło?

Zdaniem komisji roboty budowlane zostały odebrane w sposób nieprawidłowy, gdyż ze strony inwestora w odbiorze uczestniczył jedynie dyrektor Marcin Kwiatkowski. „Komisja wniosła również zastrzeżenia do Protokołu przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi, podpisanego przez dyrektora ZDP i kierownika Działu Technicznego ZDP ze strony inwestora oraz przez właściciela firmy wykonującej roboty budowlane. Protokół ten nie odzwierciedlał stanu faktycznego wykonanej inwestycji” – czytamy w uzasadnieniu Skargi.

Odmiennego zdania jest Marcin Kwiatkowski, który uważa, że zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy. Dyrektor ZDP wniósł nawet o wyłączenie z prac komisji radnych klubu PiS, którzy wnieśli skargę z uwagi na ich stronniczość.

Chodzi o to, by wydatkowanie środków publicznych odbywało się w sposób przejrzysty oraz o usprawnienie działania jednostek organizacyjnych. Przykład Zarządu Dróg jest wyraźny, w niektórych starostwach nie ma takich tworów. Może to jest jakieś rozwiązanie, które usprawniłoby prace samorządów – dodał radny Jerzy Adamiak. Za uznaniem skargi za zasadną głosowało 12 radnych, cztery osoby wstrzymały się od głosu.