Wciąż nie ma decyzji, w sprawie przebudowy drogi Recław – Laska. Temat po odwołaniu jednej z mieszkanek utknął w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Nie wiadomo także co z przebudową drogi Kłęby – Włodzisław. Tu z kolei problemem jest zbyt mała ilość środków, jakie Powiat Kamieński posiada na przebudowę. 

Przebudowa drogi Recław – Laska została oszacowana na kwotę 3,6 mln złotych. Powiat Kamieński miał dołożyć do zadania 600 tysięcy złotych. Sporą pulę miały stanowić środki zewnętrzne. W grudniu 2017 roku uchwalając budżet, Rada przesądziła o przebudowie. Od decyzji samorządu złożono odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w lutym br. uchyliło decyzję Burmistrza Wolina. SKO nie bazowało jednak na przedstawianych zarzutach, mówiących o potrzebie wytyczenia nowej trasy, niewycinaniu drzew oraz ratowaniu nietoperzy, a braku opinii z nowo utworzonej instytucji Wody Polskie. Na etapie składania dokumentów, nie było to wymagane gdyż ta instytucja nie istniała.Decyzja Kolegium oznaczała, że wszystkie procedury musiały rozpocząć się od nowa. Urzędnicy je przeprowadzili, jednak w ostatnim możliwym dniu, do SKO wpłynęło odwołanie.

Niewiele optymistyczniej wygląda sprawa modernizacja drogi Kłęby – Włodzisław. Powiat przeznaczył na jej przebudowę 1,5 mln złotych. Całe zadanie miało pozwolić na przebudowę ponad kilometra najbardziej zniszczonego odcinka drogi. W wyniku przetargu do Starostwa wpłynęły dwie oferty. Pierwsza opiewa na kwotę blisko 2,1 mln złotych, druga 1,8 mln złotych. – Będziemy chcieli zwrócić się do rady, z prośbą o uzupełnienie o brakującą sumę – mówi wicestarosta Marek Matys.