Coś co jeszcze jakiś czas temu wydawało się mało realne stało się rzeczywistością! Pomiędzy Recławiem a Laska pojawią się nowy asfalt! Inwestycja zyskała 95% dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.

Rozbudowa drogi na odcinku 3,2 km obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy z kruszyw, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowych ciągów pieszych w miejscowości Laska.

Przewiduje się także odwodnienie korpusu drogi, budowę przepustów i renowację rowów odwadniających, a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Samorząd powiatowy otrzymał 7,84 mln złotych co miało stanowić 95% dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.