Od 5 lipca br. bezpieczeństwa i porządku w Gminie Wolin pilnuje dodatkowy patrol Policji. To efekt ostatniego spotkania Burmistrz Ewy Grzybowskiej z Komendantem Policji w Wolinie.

Jestem wdzięczna za zrozumienie i wsparcie Panu Komendantowi Krzysztofowi Adamowiczowi. Szybko ustaliliśmy możliwości działania, czego efektem jest dodatkowy patrol Policji w Naszej Gminie. Dziękuję również Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie oraz Komendantowi Powiatowemu w Kamieniu Pomorskim” – mówiła Ewa Grzybowska

Pojawienie się dodatkowego patrolu Policji w gminie Wolin, nastąpiło na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrz Wolina, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.