Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że na wniosek gospodarza spotkania, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i złym stanem murawy odwołuje spotkanie 4 ligi z dnia 10.03 Vineta Wolin – Gryf Kamień Pomorski. Termin rozegrania spotkania zostanie ustalony w późniejszym terminie.

ZZPN