Co nowi radni z Międzyzdrojów przygotowali dla swoich przedsiębiorców na zbliżający się sezon letni? – Podnieśli stawki dzierżawne o ponad 350% – stwierdza w mailu przesłanym do naszej redakcji jeden z naszych Czytelników analizując podjętą przez Radę Miejską decyzji, która ma uderzyć w przedsiębiorców. 

Mieszkaniec wskazuje, że wszystko za sprawą uchwały podjętej 12 lutego 2019 roku, na posiedzeniu piątej sesji Rady Miejskiej, podczas której uchwałą nr V/46/19 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, zmieniono wysokość stawek obowiązujących w uchwale nr XXXI/276/12 z dnia 25 października 2012 roku.

W ocenie naszego Czytelnika, najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców z Międzyzdrojów dotyczą zlikwidowanego § 2, który w nowym brzmieniu przyjął nowy § 4, który brzmi. 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego:

1) obiekty handlowe lub usługowe – 7,00 zł; (było 2,00 zł)
2) nadwieszenia (wiatrołapy, schody, balkony, gzymsy, zadaszenia, podjazdy, markizy bez napisów i reklam, itp.) – 2,00 zł; (było 2,00 zł)
3) pochylnie dla niepełnosprawnych – 0,05 zł; (nie było)
4) inne obiekty budowlane – 4,00 zł. (było 2,00 zł)
5) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez reklamę ustala się stawkę za 1 m2 powierzchni reklamy – 5,00 zł. (było 2,00 zł)
6) Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez reklamę na okres 12 miesięcy i dłuższy ustala się stawkę za 1 m2 powierzchni reklamy – 3,00 zł. (nie było)
7) Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak za zajęcie pasa drogowego drogi danej kategorii. (nie było)
8) Pod pojęciem powierzchni reklamy dla reklamy dwustronnej, należy rozumieć łączną powierzchnię obu stron.

9) W okresie od 1 października do 30 kwietnia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, obniża się stawkę opłaty o 85%. (bez zmiany)

Bulwersujące i doprowadzające do wściekłości przedsiębiorców są następujące fakty. Po pierwsze nikt z urzędu miasta nie zaprosił przedstawicieli na posiedzenie Rady, żeby przedstawić swoje racje i wysłuchać drugiej strony, dokonując swoistej rewolucji w opłatach. Po drugie ze starej uchwały znikł zapis: pozostałe elementy pasa drogowego (trawniki, pobocza gruntowe itp.) tj. punkt, który dotyczy większości przedsiębiorców w cenie 2,00 zł został włączony do innych obiektów budowlanych w obecnej cenie 4,00 zł. Dlaczego ten skreślony punkt jest tak istotny? Otóż wiele miast w tym m.in. Warszawa, Świnoujście taki zapis zostawili a cena to 1,00 zł czyli różnica 400 % podwyżki dla naszych przedsiębiorców. Nasuwa się wiele pytań: Czy zmiana została zrobiona celowo z premedytacją? Czy młodzi bez doświadczenia radni o tym wiedzieli , czy dali się „zrobić w konia”? Czy Burmistrz, nie wiedział co podpisuje, czy zrobił to celowo, czy został przez kogoś namówiony lub pokierowany? No cóż skoro uchwała już ukazała sie w D.U W.Z. w dniu 12 marca 2019 roku poz. 1389,  tzn., że z dniem 24 marca 2019 roku weszła w życie, a przedsiębiorcom pozostało tylko skorzystanie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym – stwierdza jeden z Mieszkańców.