Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w sprawie sposobu waloryzacji emerytur dla osób, które przechodziły na to świadczenie w czerwcu w latach 2009-2019. Sposób waloryzacji uznano za niekonstytucyjny. Rozprawa przed TK odbyła się w składzie pięciu sędziów. Przewodniczył im Stanisław Piotrowicz.

Emerytury czerwcowe to sprawa, którą od lat śledzili seniorzy, w szczególności ci, którzy przeszli na emeryturę między na emeryturę w czerwcu między 2009 a 2019 rokiem.  Złożenie wniosku o świadczenie w tym miesiącu przez długie lata skutkowało niższym wymiarem emerytury w porównaniu do wniosków złożonych w pozostałych jedenastu miesiącach roku. Czerwcowi emeryci nie byli bowiem uwzględniani w dodatkowych waloryzacjach kwartalnych, przez co ich świadczenia były niższe nawet o kilkaset złotych.

Jak wskazywano złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu skutkowało niższym wymiarem emerytury w porównaniu do takich wniosków złożonych w pozostałych jedenastu miesiącach roku. W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku, kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlegała dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

W rezultacie emeryci, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu mogli mieć świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe niż pozostali.

Problem miała naprawić nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalona w 2021 r. Zgodnie z nią w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku waloryzacji składek dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Zmiana ta dotyczyła jednak tylko losu przyszłych emerytów. Kwestię emerytów czerwcowych z 2020 r. rozwiązano ustawą epizodyczną. Możliwość przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad nie objęła natomiast osób, które nabyły prawo do świadczenia w czerwcu od 2009 r. do 2019 r.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób waloryzacji emerytur dla osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 był niekonstytucyjny.

Niewykluczone, że pokrzywdzeni przez system emeryci otrzymają wyrównania, na które nowy rząd będzie musiał znaleźć pieniądze.