Szpital św. Jerzego poinformował o otwarciu zakładu opiekuńczo-leczniczego i planach zamknięcia oddziału chirurgii ogólnej. Jak czytamy w komunikacie: „Wprowadzane zmiany podyktowane są odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pacjentów i koniecznością dostosowania szpitala do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.”

Kierując się bezpieczeństwem świadczonych usług szpital musiał podjąć trudną decyzję, dotyczącą zaprzestania prowadzenia oddziału chirurgii ogólnej.

Obecnie blok operacyjny w szpitalu spełnia jedynie 5 z 19 wymagań Ministerstwa Zdrowia, stawianych pomieszczeniom, w których wykonywana jest działalność leczniczą. Brak w nim m.in. bardzo ważnej dla czystości powietrza odrębnej wentylacji sal operacyjnych. Koszt realizacji programu dostosowawczego, zgodnego z zaleceniami organów nadzoru sanitarnego, wynosi 3 miliony 710 tys. zł. Ta kwota przekracza możliwości finansowe szpitala, a dalsze funkcjonowanie bloku operacyjnego w obecnym stanie mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W związku z tym szpital zdecydował o przerwaniu jego działalności i rozpoczęciu procedury zamknięcia oddziału chirurgii ogólnej.  

Mimo braku oddziału chirurgii szpital pozostanie częścią tzw. sieci szpitali, a mieszkańcy powiatu i turyści będą w nim mieli zapewnione leczenie na oddziale internistycznym i pediatrycznym. Bez zmian będzie działała także izba przyjęć. Szpital chce przy tym utrzymać, a nawet rozszerzyć, działalność poradni chirurgicznej, tak aby mieszkańcy nadal mogli korzystać z konsultacji lekarzy chirurgów. W razie potrzeby zabiegi operacyjne będą mogły być wykonywane w położonych niedaleko szpitalach w Gryficach, Świnoujściu i Goleniowie.

Jednocześnie Szpital uruchamia zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym opiekę i leczenie będą otrzymywać pacjenci wymagający stałej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji, leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku, z pogorszeniem świadomości lub z porażeniami i niedowładami, które nie mogą otrzymać takiej opieki w domu.  Szpital w Kamieniu Pomorskim jest częścią podstawowego zabezpieczenia szpitalnego kraju i musi odpowiadać potrzebom mieszkańców województwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, które przygotowuje mapy potrzeb zdrowotnych, w województwie zachodniopomorskim brakuje miejsc opieki długoterminowej.  Zapotrzebowanie na takie miejsca jest bardzo duże, dlatego szpital liczy na uzyskanie finansowania ZOLu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital św. Jerzego należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi  10 szpitali i 15 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 87 proc. przychodów Grupy pochodzi z Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizując usługi w ramach systemu publicznego, Grupa EMC buduje model leczenia dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę i leczenie szpitalne, do opieki długoterminowej dla dzieci i dorosłych oraz specjalistycznej opieki nad seniorami.