W połowie marca zakończył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019. 256 zgłoszonych projektów! Wszystkie mają równe szanse na wejście do finału, zwycięską statuetkę i atrakcyjne nagrody. Nadal trwa kategoria specjalna konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, w której podsumowane zostaną protokoły z zajęć pierwszej pomocy przeprowadzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. – 15 kwietnia 2019 r. Najbardziej aktywne jednostki OSP w tej kategorii będą nagrodzone przez Fundację WOŚP podczas Gali Finałowej III edycji Konkursu FLORIANY.

Już wiemy, że do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019 wpłynęło aż 256 projektów ze wszystkich województw, w tym 20 zgłoszeń najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców. Ta imponująca liczba zgłoszeń z całej Polski potwierdza duże zainteresowanie konkursem środowisk OSP i lokalnych społeczności, a także odzwierciedla niezwykłą aktywność strażaków ochotników w działaniach na rzecz doskonalenia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów życia ich małych ojczyzn. Liderem w liczbie zarejestrowanych projektów jest województwo mazowieckie, skąd wpłynęły 34 zgłoszenia. W drugiej kolejności są województwa łódzkie, śląskie i wielkopolskie (po 26 projektów), następnie małopolskie (25 zgłoszeń) i pomorskie (22 projekty). Tym samym łączna suma projektów zgłoszonych do wszystkich trzech edycji Konkursu Floriany wzrosła do 887!

„Ochotnicze straże pożarne w Polsce skupiają w swoich szeregach łącznie 700 tys. druhen i druhów. To ogromna armia lokalnych bohaterów, ludzi dobrze przeszkolonych i przygotowanych do akcji ratowniczych. Mimo swych rodzinnych i zawodowych obowiązków cały czas są na służbie. Często jako pierwsi są na miejscu zdarzenia, gotowi, aby ratować życie i dobytek mieszkańców. Chociaż głównie kojarzeni są z gaszeniem pożarów, to tak naprawdę ich pomoc jest nieoceniona np. podczas powodzi czy wypadków drogowych. Prezentują postawę godną podziwu i naśladowania. Należy jednak pamiętać, że ich działania są jednocześnie ryzykowne i wymagające ogromnego poświęcenia. Wiem, że potrzeby OSP są duże, że strażacy powinni mieć specjalistyczny sprzęt i godne warunki pracy. Dlatego od lat pomagamy strażakom, chociażby dofinansowujemy zakup samochodów pożarniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży. Do tej pory dla mazowieckich jednostek przekazaliśmy przeszło 78,5 mln zł. Dodatkowo w zeszłym roku ruszyliśmy z programem na remonty strażnic. Środki z naszego budżetu (5 mln zł) pozwoliły wykonać w regionie 214 tego typu inwestycji. Zależy nam bowiem, aby strażacy byli bezpieczni. Dla ochotników organizujemy też szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i drogowego. Strażaków, którzy wykazują się szczególnym bohaterstwem, profesjonalizmem i umiejętnościami ratowniczymi, nagradzamy tytułem „Strażaka Miesiąca”. Następnie spośród wyróżnionych wybieramy „Strażaka Roku Województwa Mazowieckiego”. Z kolei za aktywną działalność zawodową, społeczną czy publiczną na rzecz rozwoju Mazowsza przyznajemy pamiątkowy medal „Pro Masovia”. – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, współorganizator trzech edycji Konkursu Floriany.

Wszystkie projekty zgłoszone do Florianów 2019 z równymi szansami na wejście do finału, wyróżnienie prestiżowymi statuetkami strażackich Oscarów i atrakcyjne nagrody, będą rozpatrywane przez Kapitułę konkursu w dniu 12 kwietnia br.

Kapituła pod przewodnictwem Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w składzie: Jerzy Owsiak – Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Czesław Lang – wicemistrz olimpijski i organizator Tour de Pologne, Wiesław Leśniakiewicz – generał brygadier w st. spocz., były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Artur Krajewski – malarz, rysownik, artysta multimedialny, prof. Władysław Tabasz – historyk i socjolog, Grzegorz Molewski – twórca Telewizji Kino Polska i projektu Kino Za Rogiem oraz Dorota Pardecka – redaktor naczelna miesięcznika „Strażak”, pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wskaże nominacje czyli elitarne grono najciekawszych projektów zrealizowanych przez OSP samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi partnerami w latach 2017 – 2018. Zwycięzców Florianów 2019 w poszczególnych kategoriach poznamy 18 maja br. na Gali Finałowej. Również podczas Gali Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyłoni najbardziej aktywne OSP konkurujące w odrębnej, specjalnej kategorii „Ratujemy i Uczymy Ratować!”.

Kategoria specjalna „Ratujemy i Uczymy Ratować!”, realizowana z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, partnerem Konkursu Floriany od 2018 r., skierowana jest do OSP uczestniczących w programie edukacyjnym o tej samej nazwie prowadzonym przez Fundację WOŚP w partnerstwie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jednostki OSP działające najaktywniej w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, tak jak w II edycji konkursu, zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia Florianów. Zachęcamy Ochotnicze Straże Pożarne do zgłaszania się przez cały rok i aktywnego udziału w programie. Podczas tegorocznej edycji konkursu podsumowane zostaną protokoły z zajęć przeprowadzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. – 15 kwietnia 2019 r. Protokoły należy wpisać do obowiązującego elektronicznego protokołu z przeprowadzonych zajęć dostępnego na stronie Związku OSP RP: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccaWF2bxm40PtGvT0d2IRY-V0iJ6QC5ObzM1klUGicvgE9Rw/viewform

Nowością tegorocznej edycji Konkursu Floriany jest włączenie do Gali Finałowej nagród dla najpopularniejszych strażaków ochotników, jednostek OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wyłonionych w plebiscycie organizowanym przez Grupę Polska Press – Partnera Medialnego Florianów 2019. Tym samym tegoroczna Gala Finałowa stanie się wielkim świętem strażaków ochotników – codziennych bohaterów swoich małych ojczyzn i liderów lokalnych społeczności.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania współorganizatorowi, partnerom, patronom honorowym, partnerowi medialnemu i patronom medialnym za pomoc w przeprowadzeniu tak dużego przedsięwzięcia jakim jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2019 skierowany do 700 000 strażaków ochotników i ich lokalnych partnerów.
www.floriany.pl

Liczba projektów zgłoszonych do Florianów 2019 r. wg województw:
województwo dolnośląskie 10
województwo kujawsko-pomorskie 13
województwo lubelskie 14
województwo lubuskie 3
województwo łódzkie 26
województwo małopolskie 25
województwo mazowieckie 34
województwo opolskie 12
województwo podkarpackie 12
województwo podlaskie 6
województwo pomorskie 22
województwo śląskie 26
województwo świętokrzyskie 10
województwo warmińsko-mazurskie 10
województwo wielkopolskie 26
województwo zachodniopomorskie 7