24 – Słuchaczy z  UTW w Golczewie ukończyło bezpłatny kurs komputerowy w ilości  75 godzin. Kurs trwający trzy miesiące, po 3 godziny odbywał się dwa razy w tygodniu i  zakończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatów kwalifikacyjnych. Organizatorzy kursu zapewnili  sprzęt komputerowy, materiały szkoleniowe, oraz poczęstunek. Wykonawcą projektu było Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM”. Projekt pt.: „Certyfikowane kursy komputerowe dla osób w wieku 50+„, skierowany jest do 456 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 50 rok życia.

Cel główny projektu to  zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych i uzyskanie certyfikatów zewnętrznych potwierdzających uzyskane kwalifikacje – na poziomie podstawowym. Po kursie wiemy, że niezależnie od tego na jakim etapie umiejętności jesteśmy to nauka samodzielna nie wystarcza. Dobrze, że na naszej drodze edukacji pojawił  się sympatyczny instruktor Jarosław Bokszczanin, który pokazał praktycznie w jaki sposób wykonać polecenia, gdzie można szukać rozwiązania i dlaczego coś cię nie udało zrobić. Dla tych, którzy samodzielnie poruszają się w zasobach Internetu, potrzeba uczestnictwa wynikała z usystematyzowania wiedzy i uzupełnienia jej o teorię. Dlatego egzamin choć  lekko stresujący był sprawdzianem na ile przyswoiliśmy wiedzę.

Projekt  realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Wsparcie osób dorosłych, w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie i foto
Janina Kołodzińska – prezes UTW  w Golczewie