Nie tylko przedsiębiorcy, ale także okoliczne Gminy odczują podwyżki cen energii elektrycznej. Pytamy samorządowców o to, jak wysokie będą podwyżki cen energii i czy śladem niektórych wójtów czy burmistrzów nie zdecydują się oni np. na oszczędności w oświetlaniu ulic.

Burmistrz Maciej Zieliński informuje, iż wzrost stawek energii w Gminie Golczewo wyniesie niemalże 400%! Za kWh do tej pory w Golczewie stawka wynosiła 0,2966 zł, zgodnie z nową umową, zawartą do 31 maja 2023 cena wzrosła do 1,1561 zł / kWh.

Samorządowiec nie przewiduje wyłączania latarni miejskich, wzorem innych samorządów w Polsce.