11 listopada w obecności mieszkańców Wolina, radnych, Burmistrz Ewy Grzybowskiej oraz uczestników warsztatów mozaikowych, miało miejsce uroczyste odsłonięcie kolejnej, wolińskiej mozaiki. Dzieło układane było przez ponad trzy miesiące przez samych mieszkańców, w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie i dzięki uprzejmości Pani Wandy Peplińskiej upiększyło jedną ze ścian w centrum Wolina.

Dzieło inspirowane jest kamieniem z X wieku znajdującym się w Jelling (Dania). Motyw będący tematem mozaiki nawiązuje bezpośrednio do kamienia runicznego – symbolicznego grobu Haralda Sinozębego znajdującego się na wolińskich błoniach, którego autorem jest artysta Erik Sandquist.

Autorami i autorkami mozaiki są: Anna Bednarczyk, Edyta Woszczyk, Szymon Woszczyk, Alicja Woszczyk, Katarzyna Strzelczyk, Monika Grądz, Alyssa Miszewska, Robert Miszewski, Maria Szomber, Maya Wilk, Asia Kopańska, Janek Jastrubczak, Małgorzata Mazur, Karolina Gołębiowska, Anita Komisarczyk, Iga Komisarczyk, Kaja Komisarczyk.