Negatywna sytuacja migracyjna, niskie wydatki inwestycyjne, niepokojąca sytuacja finansowa, niezadowalająca dynamika budowy nowych odcinków sieci, przyłączy oraz elementów kanalizacyjnych, niedofinansowana gospodarka zasobami komunalnymi oraz 1,7 mln złotych deficytu na przestrzeni trzech lat z tytułu funkcjonowania gospodarki odpadami – to najważniejsze punkty wyłaniające się z raportu o stanie gminy Wolin przygotowanym przez nowego Burmistrza.

44 – stronicowy dokument został sporządzony w związku z obowiązkiem, jaki na każdy samorząd nakłada ustawa. Obejmuje on działanie Burmistrza Wolina za miniony rok, w tym realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Wolinie. Będzie on rozpatrzony na sesji absolutoryjnej, wtedy też odbędzie się debata nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Przeczytaj Raport o stanie Gminy Wolin