W związku z powyborczą rezygnacją z funkcji przez Stanisława Motykę i wakatem na tym stanowisku, Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił konkurs na dyrektora Kamieńskiego Domu Kultury. Nowy dyrektor zostanie powołany na okres pięciu lat.

Od kandydatów oczekuje się obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii, zdolności do czynności prawnej oraz niekaralności, co najmniej 5 – letniego stażu pracy, w tym 3 – letniego na stanowisku kierowniczym oraz wykształcenia wyższego. Kandydat na dyrektora oprócz wymaganych dokumentów, np. poświadczających kwalifikacje będzie musiał przedstawić program działania Kamieńskiego Domu Kultury.

Oferty w konkursie można składać do 2 stycznia 2019 roku.