– Wojewoda pyta czy w Komisji Rewizyjnej znajdują się przedstawiciele wszystkich klubów radnych? – pyta Wojewoda Zachodniopomorski. Temat powrócił na dzisiejszą sesję (20.12) po tym, jak w trakcie ostatnich obrad w pracach komisji odmówili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest taki pomysł, aby skierować do nas pismo, na które wtedy my się ustosunkujemy – stwierdził radny Jerzy Adamiak.