Burmistrz Stanisław Kuryłło z jednogłośnym wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu. „Za” taką decyzją głosowało 13 radnych. – Obdarzyliście mnie Państwo wielkim zaufaniem, ale to dzieło, które niesie za sobą pracę wielu osób i urzędników. Za te wszystkie bardzo ciężkie miesiące zakończone sukcesem, chciałbym Państwu podziękować – powiedział po głosowaniu Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Raport to informacje i dane uzyskane z naszych jednostek, spółek, Głównego Urzędu Statystycznego oraz wielu instytucji, które są bezpośrednio podległe mówiący o zrealizowanych zadaniach i budżecie. 2018 rok, to był ostatni z najtrudniejszego okresu czyli zakończenia realizacji programu postępowania naprawczego. Wiązało się z nim wiele ograniczeń, począwszy od administracji po fundusze sołeckie, inwestycje i inne zadania, których w tym okresie były bardzo ograniczone. Chciałbym tu przypomnieć, że w 2014 roku zastaliśmy budżet, który opierał na poziomie zadłużenia 90%. 2018 rok zakończył się na poziomie 55%. Był to duży wysiłek, aby osiągnąć ten poziom zadłużenia, za co wszystkim radnym poprzedniej, ale i obecnej kadencji dziękuje – podkreślił Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

W okresie czterech ostatnich lat, gmina spłaciła 8 mln złotych zobowiązań wynikających z różnych kredytów oraz pożyczek. Podczas prezentacji raportu Burmistrz podkreślił, że dzięki środkom zewnętrznym udało się nawet pomimo trwania programu naprawczego wykonać kilka zadań inwestycyjnych.

Przebudowa ulic Chrobrego – Mieszka – Dziwnowskiej, Kopernika – Kilińskiego – Mieszka I, modernizacja ulicy Garncarskiej, Nowoogrodowej, Park Jana Pawła II, na który pozyskaliśmy 85% dofinansowania, modernizacja oświetlenia publicznego którego jakość zmieniła się na plus przy obniżonych kosztach czy wybudowaliśmy świetlicę wiejską w Miłachowie, wymiana i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej – wymieniał Stanisław Kuryłło.