Gmina Wolin podpisuje kolejną umowę na dofinansowanie. Tym razem chodzi o inwestycję w Dargobądzu w ramach której ma powstać nowa droga oraz kanalizacja. Wszystko dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z którego samorząd otrzyma 877 tys. złotych, co stanowi 80% kosztów inwestycji.

Przebudową objęty zostanie odcinek 0,55 km od zjazdu w kierunku Karnocic do dawnego SKR-u. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu drogi w technologii kostki brukowej betonowej wraz ze
zjazdami do posesji.

– Inwestycję tą poprzedzi budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ponad 2 km, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja ta zapewnieni dostęp do kanalizacji sanitarnej dla ok. 210 mieszkańców. Obie inwestycje planujemy zrealizować w tym roku, obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zgód na realizację przedsięwzięcia – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.