Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza konkurs plastyczny dla międzyzdrojskich Szkół Podstawowych. Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce życia codziennego zasad ochrony środowiska i prawidłowego postępowania z odpadami. Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne w szczególności zaś zapoznanie z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie najbliższego otoczenia.

Konkurs składa się z czterech zadań:
➢ Zadanie 1 „Drugie życie odpadów” 💚
➢ Zadanie 2 „Ekoplakat – śmieciarka oczami dzieci” 🛺♻️
➢ Zadanie 3 „Logo – Zielone Międzyzdroje” 💚☺️
➢ Zadanie 4 „Super nazwa/imię dla śmieciarki” 🏷️🏷️🛺
➢ Zadanie 4 „Ekomaskotka”🐻‍❄️🧸♻️💚

Nie ukrywam, że ogłoszenie konkursu ma związek ze zbliżającym się zakupem trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów do transportu odpadów komunalnych w ramach zadania: ” Zakup trzech specjalistycznych samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunalnych – mówi Mateusz Bobek, stwierdzając dalej, iż:

👉propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad selektywnej zbiórki odpadów,
👉upowszechnianie i utrwalanie postaw ekologicznych,
👉podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
👉wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia,
👉inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska
👉 poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania z odpadami i gospodarowania nimi

To zadania, które stają przed nami – dorosłymi i za których realizację wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam wszystkie dzieci do udziału w konkursie. Więcej szczegółów poznacie w szkołach.

źródło:
Burmistrz Międzyzdrojów
Mateusz Bobek