Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy

Burmistrz Międzyzdrojów w dniu 20 lipca 2021 roku ogłosił konkurs na kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy

Ofertę można złożyć: osobiście w BOI w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, przesłać korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w postaci elektronicznej na adres ePUAP: /ag8136hflj/SkrytkaESP.

Termin złożenia ofert upływa 5 sierpnia br. o godz. 9.00 – decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Treść ogłoszenia o ogłoszonym konkursie została zamieszczona na stronie www.międzyzdroje.pl oraz na BIP Międzyzdroje.

Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych, Pani Grażyna Dubako – pokój nr 17A, II piętro w budynku przy ul. Kolejowej 33, tel. 91 32 75 636; e-mail: um_oswiata@miedzyzdroje.pl

Serdecznie zapraszamy!
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów