Burmistrz Gminy Kamień Pomorski podsumował 4 lata swoich rządów. Jak sam wskazuje, kiedy obejmował urząd zastał 42 mln budżet i 39 mln zadłużenie. Dziś zostawia gminę z budżetem na poziomie 61 mln zł i długiem wynoszącym 31 mln. – Była to najtrudniejsza kadencja od 2006 roku, czyli kiedy jestem w samorządzie. Boli mnie stwierdzenie, że to radni i my zadłużamy to miasto. Obłuda i zakłamanie, które dominuje w osobach, które doprowadziły do sytuacji finansowej z 2014 roku jest niebywała – podkreślił Kuryłło.

Chciałbym podsumować nasze 4 lata. Ta kadencja, jej koniec naprawdę dobiega bardzo szybko, więc pozwolę sobie na podsumowanie naszych decyzji i wspólnych działań. Po analizie sytuacji, kiedy miałem przyjemność funkcję radnego od 2006 roku, do dnia dzisiejszego, była to najtrudniejsza kadencja. Za te wszystkie bardzo trudne decyzje, chciałbym bardzo gorąco podziękować radnym – zaznaczył Stanisław Kuryłło.

Jak wskazał Burmistrz, kiedy obejmował urząd pod koniec 2014 roku, gmina Kamień Pomorski miała 90% zadłużenie, tzn. 42 milionowy budżet i 39 mln złotych długu. – Dziś budżet gminy Kamień Pomorski wynosi 61 mln zł, z czego zadłużenie 31 mln. To jest prawie 55%! Za to wszystkim radnym i obecnej Pani Skarbnik dziękuje. Dziś z dumą i przekonaniem wbrew temu co się mówi możecie podejść do swoich sąsiadów, przyjaciół, znajomych i powiedzieć że wykonaliście solidnie powierzone Wam zadanie –  stwierdził Kuryłło – Dlaczego od tego rozpocząłem? Bo boli mnie, a to odnosi się do działań Państwa radnych, że to my zadłużamy to miasto. Obłuda i zakłamanie, które dominuje w osobach, które do tego stanu rzeczy w 2014 roku doprowadziły jest niebywała. Muszę to powiedzieć, stanąć w obronie decyzji Rady, zaangażowania i odpowiedzialności za wykonane przez nas 4 lata. 

Dalsza część wystąpienia Burmistrza to statystyki – Wyniki naszego budżetu są jednoznaczne. Deficyt na koniec 2014 roku wyniósł – 12 mln złotych, a w grudniu 2017 to plus 3 mln złotych. Zobaczcie jak jest to kolosalna różnica. Co miało na to wpływ? Ograniczenia kosztów administracji, ograniczenia działań oświatowych i wiele innych pozycji które może sprawić, że udało nam się to zrobić. Nie byłoby możliwości osiągnięcia tego, bez programu postępowania naprawczego, którego osobiście nie chciałem. Tu chciałbym podziękować Pani skarbnik, która wraz z pracownikami sama przygotowała program przyjęty przez instytucje kontrolne. Pozwolił on nam na rozpoczęcie szeregu inwestycji, zakończenie części i dalsze ubiegania się o środki.

Jakie inwestycje wskazał Burmistrz? Przebudowa ulic Dziwnowskiej, Mieszka I, Chrobrego, Nowooogrodowej, Spółdzielczej. Obecnie trwają prace na ulicach Kilińskiego, Kopernika, Mieszka I i Garncarskiej. Przebudowa ciągów pieszych zarówno w mieście jak i np. Sibinie czy Wrzosowie we współpracy z Powiatem. Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. 

– Chciałbym podkreślić, że jesteśmy jednymi z nielicznych samorządów, który jest posiadaczem sieci wodno – kanalizacyjnych, sieci oświetlenia ulicznego. To właśnie prawo własności pozwoliło nam na przebudowę przepompowni w Grabowie, budowa wodociągów Sibin – Kukułowo, Borzysław – Stawno, Niemica – Benice – Śniatowo, gdzie od 20 lat nie było czystej wody. Dostosowaliśmy budynek Gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną. To bardzo duży plus w obliczu tego z jakimi zmianami się spotkaliśmy. Stworzyliśmy nowe biuro ewidencji ludności, wyremontowaliśmy przeróżne pomieszczenia w tym archiwum USC. Wyszliśmy również do środowisk wiejskich, przyjmując plan zmiany przeznaczenia świetlic, które z przyzwyczajenia były budynkami które taką rolę pełniły. Wybudowaliśmy świetlicę w Miłachowie, a jesteśmy na etapie budowy świetlicy w Rekowie. Zmieniamy oświetlenie uliczne, bo oprócz gminy Świnoujście jesteśmy drugim samorządem posiadającym sieć. To pozwoli nam na wymianę oświetlenia z sodowego na LEDowe. To wymiana ponad 1600 opraw w mieście i środowisku wiejskim. Rewitalizujemy Park Papieża Jana Pawła II, wzbudziło to wiele kontrowersji i wątpliwości. Dziś osoby, które podpisywały się pod protestem same pomagają w realizacji tego zadania – zaznaczył Burmistrz –  Nie ulegliście presji, podtrzymaliście decyzję, która pozwoli na powstanie jednego z najładniejszych miejsc na terenie naszego miasta. Będziemy mogli się chwalić naszym parkiem, a nie obawiać do niego wchodzić. Wspieraliśmy zakup nowego sprzętu oraz remontach i termomodernizacjach remiz. Za to też chciałbym podziękować radnym. Bardzo ważnym elementem po kilkudziesięciu latach jest termomodernizacja przychodni. Jeszcze kilka miesięcy temu nie była to wizytówka, budynek bardziej odstraszał niż zapraszał. Za niecały miesiąc, to jednak się zmieni.

Jak podsumował Burmistrz, w bardzo trudnym okresie, w którym jak stara się wmówić opinii publicznej opozycja udało się zrealizować inwestycje na poziomie 31 mln złotych.

To zadania, na które pozwolono nam w trakcie programu postępowania naprawczego i zgodziła się na to Regionalna Izba Obrachunkowa. Mamy wszystkie decyzje i pozwolenia na realizację „dzikiej plaży”, do której starsi mieszkańcy, pamiętający to miejsce wracają pamięcią z sentymentem. Złożyliśmy wniosek o stworzenie multimedialnego muzeum von Kleista, jesteśmy na etapie przeprowadzenia modernizacji dróg Jedności Narodowej i Dworcowej. Czekamy z niecierpliwością na decyzję Pana Wojewody odnośnie dofinansowania. Nie było by jednak tego, gdyby nie decyzja Rady o zabezpieczeniu potrzebnych na to środków. Wiele się nasłuchałem i naczytałem na temat zaniedbań zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski. Tyle starań ile poczyniliśmy wspólnie z żadnymi instytucjami na temat przebudowy i modernizacji tej architektury historycznej w mieście nikt nie podejmował. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji do rewitalizacji murów obronnych, których stan jest fatalny. Dlaczego o tym mówię? Bo gdyby nie ta Rada, nikt nie miałby możliwości przystąpienia do takich działań. A to wszystko kiedy „zadłużamy gminę”. Mówię to spokojnie, żeby potwierdzić efekt Państwa działań, bo to nie jest tak, jak o nas się mówi – zakończył Stanisław Kuryłło.