Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła jednomyślną decyzję w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 

Absolutorium z to dla każdego burmistrza bardzo ważny dzień, który stanowi podsumowanie rocznej pracy. To jednak nie tylko mój sukces, bo pracowaliśmy na niego wszyscy. Dziękuję radnym za akceptowanie naszych pomysłów na rozwój gminy. Za ciężką codzienną pracę dziękuję swoim najbliższym współpracownikom: skarbnikowi gminy, dyrektorom, kierownikom referatów, wszystkim pracownikom samorządowym i podległym placówkom, sołtysom. To nie tylko radość i zadowolenie, ale także ogromne zobowiązanie do dalszej, wytężonej pracy na rzecz naszych mieszkańców – powiedział dziękując Burmistrz Stanisław Kuryłło.