Wszystko wskazuje na to, że niebawem dzieci wrócą do szkół. Uczniowie, którzy w maju zjawią się w Zespole Szkół Publicznych zastaną zupełnie inny obiekt, niż dotychczas zapisał się w ich pamięci. Wszystko za sprawą projektów przeprowadzonych przez tamtejszy samorząd w ostatnim czasie. Termomodernizacja, remont sal gimnastycznych czy sanitariatów, a także zmiana wizerunku otoczenia budynku na trwałe odmieniły golczewską placówkę oświatową. 

To właśnie z tego powodu, decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie postanowiono przyznać tytuł „Przyjaciela Szkoły” Burmistrzowi Golczewa Maciejowi Zielińskiemu.

Tytuł ten jest wyrazem wdzięczności całej społeczności szkolnej za troskę i realizację projektów na rzecz naszej placówki. Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza nasza szkoła zyskała nowy wizerunek, który powoduje, że przyjście do niej stało się jeszcze większą przyjemnością. Kolorowa elewacja, parkingi, boisko szkolne, miejsca odpoczynku i posadzone drzewka nadały jej „nowe życie”. W niedalekiej przyszłości rozpoczną się remonty sal gimnastycznych. Na efekty tej inwestycji wszyscy czekamy z niecierpliwością – czytamy na stronie Szkoły.