Burmistrz Golczewa, podobnie jak Burmistrz Wolina ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze sekretarza. Od kandydatów oczekuje, obywatelstwa polskiego, niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnej, wykształcenia wyższego, czteroletniego stażu pracy (w tym dwuletniego na stanowisku kierowniczym), nieposzlakowaną opinią oraz znajomością odpowiednich regulacji prawnych.