Pani Magdalena Kośnik ze Skoszewa, nowym kierownikiem Gminnego Biura Administracji Szkół w Wolinie. Jak przekonuje Burmistrz Ewa Grzybowska, kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne i formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

– Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą ilość punktów przyznanych przez Komisję. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi, wykazała się wysokim poziomem wiedzy, znajomością obowiązujących przepisów prawa oraz posiada odpowiednie umiejętności i predyspozycje osobowościowe – przekonuje w uzasadnieniu swojego wyboru Ewa Grzybowska.