Przedmiotem przetargu jest działka nr 409/14 obręb 0006 Golczewo – nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,1256 ha, położona w Golczewie przy ul. Stary Tartak 19. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, teren przewidywany jest pod strefę rozwoju turystyki – zabudowa trwała. Użytek działki: B. Budynek znajdujący się na działce przeznaczony jest do rozbiórki, na którą została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23
w Golczewie w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00. Cena wywoławcza nieruchomości
do przetargu: 130 000,00 zł. Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 15 000,00 zł do dnia 25 sierpnia 2023 r. na rachunek gminy Golczewo o nr: 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005, przy czym prawidłowo wpłacone wadium winno być zarachowane
na koncie gminy w dniu 25 sierpnia 2023 r. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Szczegóły dotyczące przetargu:

https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/pierwszy-przetarg-na-sprzedaz-dz-409-14-obr-golczewo-0006-1

lub pod numerem telefonu 91 3225 139 w godzinach pracy Urzędu.