To moment w którym wszystkie zgrzyty oraz spory wygasają. Świąteczna atmosfera dotarła na sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. Po dwóch godzinach obrad, w imieniu wszystkich pracowników magistratu, Burmistrz Stanisław Kuryłło złożył życzenia radnym oraz przybyłym obrady Mieszkańcom. 

Spokoju, pogody ducha, obfitości na stole świątecznym, w gronie rodzinnym. Wypoczynku, nastroju wiosennego, dodatkowej energii na kolejne dni wspólnego działania oraz wszystkiego co sobie Państwo zaplanujecie, aby się to zrealizowało nie tylko w okresie świątecznym, ale na kolejne dni naszego działania – powiedział Burmistrz.

Po złożonych życzeniach, wszyscy obecni na sesji otrzymali wielkanocnego baranka.